Kolejny etap budowy tramwaju na Ruczaju

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że od soboty 24.03.2012 r. planuje się realizację kolejnego etapu prac przy budowie linii tramwajowej na Kampus UJ. W związku z tym zostanie zmieniona organizacja ruchu polegająca na likwidacji ronda Czerwone Maki (zostanie ono zastąpione standardowym skrzyżowaniem) wraz z likwidacją pętli autobusowej „Kampus UJ" zlokalizowanej obecnie na ul. Bobrzyńskiego.

W związku powyższym od soboty 24 marca br. trasy linii 114, 178, 194 zostaną skrócone do pętli autobusowej „Ruczaj".


Linia 609 zostanie skierowana ulicami Bunscha i Mochnaniec do tymczasowo wykonanej pętli do nawracania. Linia będzie się zatrzymywać dodatkowo na przystanku „Kampus UJ" zlokalizowanym na ul. Bunscha w kierunku skrzyżowania z ul. Mochnaniec oraz w kierunku ul. Grota Roweckiego na tymczasowym przystanku zlokalizowanym po wyjeździe z ul. Mochnaniec na ul. Bunscha, który zostanie nazwany „Kampus UJ".

W tym samym dniu zostanie uruchomiona linia zastępcza 714, która kursować będzie na trasie z pętli autobusowej „Ruczaj", ul. Bobrzyńskiego, ul. Bunscha do ul. Mochnaniec, na której zostanie wykonane tymczasowe miejsce do nawracania. Dla linii 714 zostaną wyznaczone następujące przystanki: „Ruczaj", „Wydział Biologii UJ", „Bobrzyńskiego" oraz w kierunku ul. Grota Roweckiego przystanek zlokalizowany po wyjeździe z ul. Mochnaniec na ul. Bunscha, pn. „Kampus UJ".

Linia 714 będzie kursować:

a) W dni robocze:

• co 6 min. w godzinach między godziną 6:30 a 8:00 oraz od godziny 14.00-16.30,

• co 10-12 min. w pozostałych godzinach.

Ponadto w godzinach wieczornych rozkład jazdy linii 714 zostaną skoordynowane z liniami 114 i/lub 194.

b) W soboty:

• Co 10 minut w godzinach od 7:00-18:00,

• Co 12-15 min w pozostałych godzinach.

c) W święta:

• Co 10 minut w godzinach od 10:00-18:00

• Co 15-20 min w pozostałych godzinach.

W związku z likwidacją pętli autobusowej (zatoki autobusowej) na ul. Bobrzyńskiego w rejonie Czerwonych Maków przystanek „Kampus UJ" będzie funkcjonował jako przystanek przelotowy w zmienionej (skorygowanej) lokalizacji.

W pierwszych dniach funkcjonowania nowej organizacji ruchu pracę autobusów nadzorować będą inspektorzy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz ZIKiT.
Zasady zachowania biletów okresowych: zgodnie z obowiązującą uchwałą taryfową bilety okresowe wykupione na linie 114, 178 i 194 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych oraz w linii zastępczej 714.

Bilety jedno-przejazdowe:

W przypadku korzystania z przejazdu łączonego (linia podstawowa tj. linia 114, 194 oraz 178 + linia zastępcza 714) bilet jednoprzejazdowy skasowany w jednym z pojazdów tych linii, zachowuje ważność przez 60 minut od chwili skasowania w pojeździe drugiej linii jak również w pojazdach, których trasa pokrywa się z trasą linii zastępczej.