POZNAJ SWOJEGO RADNEGO

 

26 marca 2015r w Szkole Podstawowej nr 66 przy ulicy Skotnickiej miało miejsce  spotkanie Rady Rodziców Szkoły. Po raz pierwszy w otwartej formule z zaproszonym gościem z cyklu "Poznaj swojego radnego". Na zaproszenie Rady Rodziców swój dyżur radnego miejskiego odbyła w naszej szkole Pani Radna Marta Patena. Wielu zgromadzonych na spotkaniu mieszkańców Dzielnicy VIII pytało o wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Pani Radna udzieliła wielu cennych informacji oraz zadeklarowała pomoc w kilku najpilniejszych sprawach.

 Podczas poruszanych problematycznych zagadnień wyłoniło się kilka pomysłów na to jak sobie z nimi poradzić. Przez Panią Patenę zostanie złożona interpelacja (zapytanie do Pana Prezydenta) dotycząca autobusu, który mógłby dowozić dzieci do szkoły z oś. Europejskiego jego trasy oraz częstotliwości przejazdu autobusu linii nr 106. Pozostałe poruszane tematy to m.in. drugi etap remontu boisk przyszkolnych, bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw przedszkola, remont dachu i ogrodzenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Pani Marta Patena opowiedziała o najskuteczniejszych sposobach działania, które mogą pomóc w realizacji tych zadań. Jednocześnie zadeklarowała, iż będzie nas wspierać w otwieraniu, do tej pory, zamkniętych dla nas drzwi oraz w dotarciu do osób, które mogą być pomocne w staraniach o realizację założonych celów. Na zakończenie spotkania Pani Patena zachęcała do kontaktu w sprawach indywidualnie zgłaszanych do Rady Miasta. W tym celu podała numer swojego telefonu oraz dwa adresy e-mailowe służbowy i prywatny. 

Autor artykułu: Marcin Rachwał